Mapa Biuletynu

 KORONAWIRUS
 OGŁOSZENIA
  · Obwieszczenia i zawiadomienia
  · Ogłoszenia o naborze
  · Informacje o zgłoszeniach budowy
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Komunikacja i transport
  · · Prawo jazdy - zdawalność
  · · Transport
  · · SKP
  · · OSK
  · · Kontrole
  · Schemat procedury kontroli
  · Petycje
 PORADNIK INTERESANTA
  · Numery telefonów
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Wykaz spraw do załatwienia
  · Skargi i wnioski
  · Zasady dostępu do dokumentów
  · Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  · · Adresy punktów
  · · Lista jednostek poradnictwa
  · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · Biuro Rzeczy Znalezionych
  · Harmonogram dyżurów aptek
  · Zbiórki publiczne
  · Ochrona danych osobowych
  · Sprowadzanie zwłok z zagranicy
 RADA POWIATU
  · Skład Rady
  · Zadania i uprawnienia
  · Komisje
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · Plan pracy
  · Oświadczenia majątkowe
  · Projekty uchwał
  · Uchwały Rady
  · Sesje Rady Powiatu
  · Interpelacje radnych
  · Porządek obrad
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · Protokoły sesji
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · Transmisja z sesji
 ZARZĄD POWIATU
  · Skład Zarządu
  · Zadania i uprawnienia
  · Uchwały Zarządu
  · Oświadczenia majątkowe
  · Raport o stanie Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
  · Podstawowe dane
  · Starosta Braniewski
  · · Podstawowe zadania
  · Wicestarosta
  · · Podstawowe zadania
  · Sekretarz Powiatu
  · Skarbnik Powiatu
  · Wydziały i komórki organizacyjne
  · Regulamin organizacyjny
  · Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Powiatu
  · Uchwały Rady i Zarządu
  · Zarządzenia Starosty
  · Regulaminy zamówień publicznych
 FINANSE POWIATU
  · Budżet
  · · 2020
  · · · Budżet na rok 2020
  · · · Wykonanie budżetu w roku 2020
  · · 2019
  · · · Budżet na rok 2019
  · · · Wykonanie budżetu w roku 2019
  · · 2018
  · · · Budżet na rok 2018
  · · · Wykonanie budżetu w roku 2018
  · · 2017
  · · · Budżet na rok 2017
  · · · Realizacja budżetu w roku 2017
  · · 2016
  · · · Budżet na rok 2016
  · · · Realizacja budżetu w roku 2016
  · · 2015
  · · · Budżet na rok 2015
  · · · Realizacja budżetu w roku 2015
  · · 2014
  · · · Budżet na rok 2014
  · · · Realizacja budżetu w roku 2014
  · · 2013
  · · · Budżet na rok 2013
  · · · Realizacja budżetu w roku 2013
  · · 2012
  · · · Budżet na rok 2012
  · · · Realizacja budżetu w roku 2012
  · · 2011
  · · · Budżet na rok 2011
  · · · Realizacja budżetu w roku 2011
  · · 2010
  · · · Budżet na rok 2010
  · · · Realizacja budżetu w roku 2010
  · Wieloletnia prognoza finansowa
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Sprawozdania finansowe i budżetowe
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · Sprawozdania finansowe jednostek
  · Opinie RIO
  · Majątek powiatu
  · Zamówienia publiczne
  · Plan zamówień publicznych
  · Zbywanie/dzierżawa nieruchomości
 OŚWIATA W POWIECIE
  · Szkoły i placówki publiczne
  · Szkoły i placówki niepubliczne
  · Wydział Oświaty w Starostwie
  · Stypendia, nagrody i wyróżnienia
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Spis organizacji
  · Sprawozdania
  · Konsultacje, ogłoszenia
  · Informacje, uchwały, ogłoszenia
  · Tryb pozakonkursowy
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
 HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
 WYBORY
  · Wybory samorządowe 2018