zamówienie na:

Remont dachu na budynku szkolno-administracyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 572878-N-2019
wartość: -
termin składania ofert: 29 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: BIM Irena Bełdycka, Mariusz Bełdycki s.c., Jęcznik 8, 12-100 Szczytno. Cena oferty: 297.000,00 PLN (brutto)