zamówienie na:

Remont i adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne

zamawiający: Powiat Braniewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.3.2019
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 12 września 2019  12:00
wynik postępowania: wygrała oferta firmy „RADBUD” Tomasz Radomski ul. Generalska 24, 14-520 Pieniężno.