Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Statut Powiatu Braniewskiego
rejestr zmian informacji

Dodano informację o zmianach w Statucie
Data: 2019-01-21 13:51:47
Autor: Alicja Morawska
Dodano tekst Statutu przyjęty Uchwałą Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku
Data: 2018-11-28 07:53:28
Autor: Mirosław Wolak
dodano tekst statutu przyjęty uchwałą nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 roku
Data: 2015-10-15 13:00:05
Autor: Mirosław Wolak
dodano tekst statutu przyjęty uchwałą nr XIX/211/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku
Data: 2012-06-26 09:07:53
Autor: Mirosław Wolak
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »