Uchwała nr XII/132/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2011w sprawie zmiany uchwały określającej zadania w roku 2011, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/132/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie zmiany uchwały określającej zadania w roku 2011, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.
 
W uchwale Nr VI/54/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku określającej zadania w roku 2011, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zmiany w uchwale Nr IX/96/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku określającej zadania w roku 2011, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pobrania:

Podział na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (36kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (20 stycznia 2012, 11:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1574