Uchwała nr I/7/10Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. z 2008 roku Nr 138, poz. 2139 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr I/7/10
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. z 2008 roku Nr 138, poz. 2139 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Stwierdza się, że na wniosek Starosty Braniewskiego, w głosowaniu tajnym Pan Tadeusz Janowiak został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu Braniewskiego.
 
§2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (17 grudnia 2010, 11:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453