Uchwała nr I/8/10Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr I/8/10
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, Pan Jerzy Charzyński został wybrany  Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Braniewskiego.
 
§2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (17 grudnia 2010, 11:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728