Uchwała nr XIII/136/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 19 grudnia 2011w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 14 ust.1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr.167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40 , poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/136/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 grudnia 2011


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 14 ust.1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr.167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40 , poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:


§1.

W wyniku głosowania tajnego, na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego został wybrany radny Pan Leszek Kłębucki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała unieważniona

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (20 lutego 2012, 10:44:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152