Uchwała nr II/10/10Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 16 grudnia 2010w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatuNa podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr II/10/10
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 grudnia 2010


w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1.
 
Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu Pana Henryka Mrozińskiego na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy Pan Ryszard Doda.
 
§2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (17 grudnia 2010, 11:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1852