Uchwała nr XIII/139/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 19 grudnia 2011w sprawie odwołania Wicestarosty BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 2 i art. 31 ust.5 i art. 3 1b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr.167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21 , poz. 113 , Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/139/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 grudnia 2011


w sprawie odwołania Wicestarosty Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 31 ust.5 i art. 3 1b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr.167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21 , poz. 113 , Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:


§1.

W wyniku głosowania tajnego, na wniosek Starosty Braniewskiego, odwołano radnego Pana Bogdana Pochodaja z funkcji Wicestarosty Braniewskiego.

§2.

Zwalnia się Pana Bogdana Pochodaj z pełnienia obowiązków Wicestarosty Braniewskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała unieważnionaUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (5 kwietnia 2012, 09:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202