Uchwała nr XIII/140/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 19 grudnia 2011w sprawie wyboru Wicestarosty BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 2 i art.27 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 , Nr 40 , poz 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011 Nr 21 , poz. 113 , Nr 217, poz. 1281 ) i § 52 ust.2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. nr 121, poz. 2011 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/140/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 grudnia 2011


w sprawie wyboru Wicestarosty Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art.27 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1592 Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 , Nr 40 , poz 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011 Nr 21 , poz. 113 , Nr 217, poz. 1281 ) i § 52 ust.2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. nr 121, poz. 2011 z póź. zm.) uchwala się co następuje:


§1.
 
Stwierdza się, że na wniosek Starosty Braniewskiego, w głosowaniu tajnym, Pan Wincenty Przyborowski został wybrany na funkcję Wicestarosty Braniewskiego.
 
§2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała unieważniona
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (5 kwietnia 2012, 09:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169