Uchwała nr XIV/145/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie użytkowania Herbu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), w związku z §4, ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/119/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Braniewskiego, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/145/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie użytkowania Herbu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), w związku z §4, ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/119/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Braniewskiego, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Zezwala się na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego organizatorom cyklu imprez turystycznych pod nazwą „Warmińska Przeprawa z Dragon Winch” w imieniu, których działa Pan Włodzimierz Obrębski, w związku z organizacją trzech edycji imprez w 2012 roku.

§2.
 
Herb Powiatu Braniewskiego nie może być wykorzystany w celach komercyjnych.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała unieważniona -  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.23.2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (26 kwietnia 2012, 14:37:48)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (30 sierpnia 2013, 10:23:18)
Zmieniono: uchwała unieważniona

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163