Uchwała nr II/18/10Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 16 grudnia 2010w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/246/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku dotyczącej określenia zadań w roku 2010, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 j.t. z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 roku poz. 1407 j.t. z późn. zm ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/18/10
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 grudnia 2010


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/246/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku dotyczącej określenia zadań w roku 2010, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 j.t. z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 roku poz. 1407 j.t. z późn. zm ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/246/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zadań w roku 2010, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej otrzymuje nowe brzmienie, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

załącznik do uchwały nr II/18/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku (33kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (4 stycznia 2011, 10:31:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1850