Uchwała nr I/6/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/6/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Stwierdza się, że na wniosek Starosty Braniewskiego, w głosowaniu tajnym, Pan Mirosław Kudliński został wybrany Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Braniewskiego. 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677