Uchwała nr III/22/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz §37 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz.Urz. Woj. Warm. – Mazur. z 2012 roku, poz. 2055) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/22/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz §37 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz.Urz. Woj. Warm. – Mazur. z 2012 roku, poz. 2055) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Braniewskiego w następującym składzie: 
  1. Gursztyn Kazimierz                      - Przewodniczący komisji 
  2. Modzelewska – Kozioł Monika        - Członek 
  3. Wojtas Małgorzata                       - Członek 
  4. Kądziołka Krzysztof                      - Członek 
  5. Sydor Michał                                - Członek 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (14 stycznia 2015, 10:45:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445