Uchwała nr VIII/80/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 września 2015w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/80/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 września 2015


w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. 
 
Uchwala się Statut Powiatu Braniewskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. 
 
Traci moc Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego. 
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


do pobrania:

zał. 1 - Statut Powiatu tekst jednolity (62kB) word
zał. 2 - Herb Powiatu Braniewskiego (1819kB) word
zał. 3 - Flaga Powiatu Braniewskiego (32kB) word

Uchwałą Nr XVI/135/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku wprowadzono zmianę do statutu, dotyczącą paragrafu 37 pkt 2.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 3833 z dnia 2015-11-03

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (5 października 2015, 15:13:44)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (7 lipca 2016, 14:45:34)
Zmieniono: dodano informację o wprowadzonej zmianie do statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425