Uchwała nr X/87/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 listopada 2015w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zadań w roku 2015, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/87/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zadań w roku 2015, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Załącznik do Uchwały Nr V/41/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zadań w roku 2015, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - podział środków PFRON (17kB) word
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (30 listopada 2015, 14:37:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299