Uchwała nr X/89/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 listopada 2015w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/89/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/40/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


do pobrania:

zał. 1 - Wykaz przystanków komunikacyjnych (22kB) excel
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5111 z dnia 2015-12-21

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (3 grudnia 2015, 12:11:03)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (21 grudnia 2015, 13:08:19)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 450