Uchwała nr XII/92/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2015- 2021Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.poz.1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/92/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2015- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.poz.1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2015-2021, po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

  2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2015-2021, po zmianie  otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do uchwały.
     
  3. Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.   
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
§3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
  

do pobrania:

zał. 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (96kB) pdf
zał. 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (52kB) plik
zał. 3 - Objaśnienia - WPF na lata 2015 - 2021 (43kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 09:19:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265