Uchwała nr XII/97/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz §45 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/97/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz §45 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
  2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu na rok 2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
  3. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2016 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
  4. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
  5. Zatwierdza się plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji na rok 2016 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
  6. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.   
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (36kB) word
zał. 2 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (34kB) word
zał. 3 - Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (34kB) word
zał. 4 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (44kB) word
zał. 5 - Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji (36kB) word
zał. 6 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej (18kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 10:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345