Uchwała nr XII/99/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rokNa podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/99/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na rok 2016 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 Plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego (16kB) word
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 10:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347