Uchwała nr XX/161/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 października 2016w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm. ), w związku z §4, ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/211/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/161/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 października 2016


w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm. ), w związku z §4, ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/211/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.

Panu Jackowi Iwulskiemu - Usługi Fotograficzne  w Braniewie  zezwala się na użyczenie  Herbu Powiatu Braniewskiego na pocztówce związanej z Muzeum Ziemi Braniewskiej.

§2.

Herb Powiatu Braniewskiego nie może być wykorzystany w celach komercyjnych.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kiełek (2 listopada 2016, 14:51:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kiełek (30 listopada 2016, 09:37:43)
Zmieniono: Zmiana techniczna :poprawiono czas wyświetlania uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206