Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Braniewskiego  >  2017
Uchwały z roku 2019 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 rady Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr XXXIII/257/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz.1868) a także art.211, art.212, art.214,art.215 , art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/173/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29  grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017, poprzez:
1.zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 271.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 49.377.338,74 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 47.017.720,74 zł,
 - dochody  majątkowe w wysokości 2.359.618,00 zł.
2.zmniejszenie  wydatków budżetu powiatu o kwotę 421.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 51.453.007,74 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą  45.397.805,74 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  26.715.076,51 zł,
b)realizację zadań statutowych –    11.927.659,74 zł,
c)dotacje na zadania bieżące  - 2.161.438,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.570.279,49 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 220.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.803.352,00  zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą  6.055.202,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2017 rok – 4.529.269,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem nr 3,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.686.185,00 zł , 
c)wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości 350.000 zł.


§2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .


§3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  3.489.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  2.075.669,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.075.669,00 zł.                                                  


§5. Przychody budżetu w wysokości 4.475.669,00 zł, rozchody w wysokości  2.400.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9. 


§6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 


§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do pobrania:


zał.1- Plan Dochodów Powiatu na rok 2017 (45kB) plik
zał.2- Plan Wydatków Powiatu na rok 2017 (78kB) plik
zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017r. (49kB) excel
zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (65kB) excel
zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. (56kB) excel
zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. (37kB) excel
Zał.7- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017r. (31kB) plik
zał.8- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r. (44kB) excel
Zał.9- Przychody i rozchody budżetu w 2017r. (33kB) plikUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 5255 z dnia 2017-12-28

Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Alicja Morawska (22 grudnia 2017, 10:44:11)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (3 stycznia 2018, 11:03:21)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij