Uchwała nr VII/73/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 17 maja 2019w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511), w związku z §1 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624 z dnia 30 października 2018 roku) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VII/73/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 17 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511), w związku z §1 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624 z dnia 30 października 2018 roku) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.Zezwala się organizatorom Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów „Warmia – Bikers”  w Braniewie na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego na materiałach informacyjnych oraz nagrodach wykorzystywanych w konkursach prowadzonych w trakcie imprezy, w związku z organizacją 
I Braniewskiego Zlotu Motocyklowego w Braniewie.

§2. Herb Powiatu Braniewskiego nie może być wykorzystany w celach komercyjnych. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (20 maja 2019, 11:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104