Uchwała nr 143/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 października 2019w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”,Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 143/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019


w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za drugi semestr roku szkolnego 2018/2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”,Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Przyznaje się Stypendium Starosty Braniewskiego za drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 dla niżej wymienionych osób:
1)Kacper Białopiotrowicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
2)Weronika Bieryndo jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
3)Pola Dajnowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
4)Aniela Garbowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
5)Kornelia Gawryś jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
6)Miłosz Hołubowski jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
7)Karolina Katarzyna Kuchta jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
8)Bartłomiej Mikos jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
9)Gabriela Powajbo jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
10)Julita Pawlukowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
11)Joanna Katarzyna Rycko jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
12)Oliwia Sienkiewicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
13)Małgorzata Ewa Smogór jednorazowa kwota 1 300 zł brutto

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (29 października 2019, 10:49:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213