Uchwała nr 205/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 marca 2020w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok. Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.511 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 205/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 marca 2020


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.511 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1.Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2019, stanowiące  załącznik do uchwały.

§ 2.Sprawozdanie, o którym mowa w  § 1 niniejszej uchwały, przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (1610kB) word
Załącznik Nr 1 (41kB) word
Załącznik Nr 1a (394kB) word
Załącznik Nr 2 (86kB) word
Załącznik Nr 3 (33kB) excel
Załącznik Nr 4 (137kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.1630 z dnia 2020-04-02

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Alicja Morawska (25 marca 2020, 12:49:59)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (6 kwietnia 2020, 12:01:33)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145