Uchwała nr 206/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 marca 2020w sprawie sprawozdania dotyczącego udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Braniewskiemu. Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm.) oraz § 12 Uchwały Nr X/99/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 206/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 marca 2020


w sprawie sprawozdania dotyczącego udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Braniewskiemu.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm.) oraz § 12 Uchwały Nr X/99/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego zbiorcze sprawozdanie dotyczące udzielonych w 
2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Braniewskiemu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały (40kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (25 marca 2020, 12:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168