Uchwała nr 221/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 maja 2020w sprawie upoważnienia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 221/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 maja 2020


w sprawie upoważnienia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Panią Dorotę Wiśniewską – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Braniewie do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez uczniów lub nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 maja 2020, 11:07:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89