Uchwała nr 224/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 maja 2020w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu „Lokalny Animator Sportu”Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 224/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 maja 2020


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu „Lokalny Animator Sportu”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Pana Piotra Danielewicza – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie do przygotowania, złożenia wniosku aplikacyjnego oraz do zawarcia, wykonania i rozliczenia stosownych umów w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu” dofinansowanego ze środków publicznych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 maja 2020, 11:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123