Zarządzenie nr 51/2019Starosty Braniewskiegoz dnia 14 sierpnia 2019w sprawie rozpatrzenia petycji

Zarządzenie nr 51/2019
Starosty Braniewskiego
z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po rozpoznaniu petycji z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Braniewie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”, zarządzam co następuje:

§ 1. Zakres regulacji związanych z tematyką antykorupcyjną oraz konfliktem interesów, występującej zarówno w aktach prawa stanowionych w Starostwie Powiatowym w Braniewie, jak też w poszczególnych ustawach, jest wystarczający i adekwatny do potrzeb urzędu. Nie ma potrzeby  wprowadzania dodatkowych regulacji prawnych, będących niejednokrotnie powieleniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W Starostwie Powiatowym w Braniewie stosuje się i przestrzega m.in. przepisów:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.) w odniesieniu do wymienionych w niej zakazów obowiązujących pracowników samorządowych,

- ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w odniesieniu do m.in. treści oświadczeń majątkowych, zakazów wykonywania niektórych funkcji, zajęć oraz działalności gospodarczej, przyjmowania świadczeń o charakterze majątkowym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w odniesieniu do m.in. przejrzystości naborów pracowniczych, zakazu wykonywania zajęć sprzecznych z ustawą czy w zakresie podstawowych obowiązków pracowniczych,

- ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w odniesieniu do przyczyn wyłączenia pracownika lub organu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. 

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Braniewie wprowadzony jest Kodeks Etyki, a jego przestrzeganie i należyta identyfikacja poszczególnych zagadnień z nim związanych przez pracowników urzędu, analizowana jest w ramach procesów kontroli zarządczej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do pobrania:

Skan petycji (508kB) jpg

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Fedorczyk
Opublikował: Anna Komorowska (14 sierpnia 2019, 11:20:20)

Ostatnia zmiana: Anna Komorowska (14 sierpnia 2019, 11:44:26)
Zmieniono: Dodano skan petycji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127