Zarządzenie nr 78/2019Starosty Braniewskiegoz dnia 25 października 2019w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Zarządzenie nr 78/2019
Starosty Braniewskiego
z dnia 25 października 2019


w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

    Na podstawie §3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 87/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego  z dnia 25 czerwca 2019 roku zarządzam co następuje:
                    
§1. W dniu 31 października 2019 roku ustala się czas pracy dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie w godzinach 7.00 – 12.00.
W dniu 31 października 2019 roku Pracownicy Wydziałów: Komunikacji                           i Transportu, Architektoniczno – Budowlanego, Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie prowadzą obsługę interesantów do godziny 11.00.
Skrócenie czasu pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.
                                                    
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Komorowska
Opublikował: Anna Komorowska (28 października 2019, 09:24:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177