2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Informacje o zgłoszeniach budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z roku 2019.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.17.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Kościuszki dz. nr 136/44, 136/17 obręb 3 oraz dz. nr 29/12, 29/30, 61/2, 60/1, 40/1, obręb 9 m. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):  13.12.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 08.01.2020r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Kościuszki dz. nr 136/44, 136/17 obręb 3 oraz dz. nr 29/12, 29/30, 61/2, 60/1, 40/1, obręb 9 m. Braniewo
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.16.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku handlowo-usługowego w Braniewie przy ul. Królewieckiej na działkach nr 12/13, 12/9, 11/53, 11/54, 11/43, 21/7, 21/5 obręb 3 m. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):  13.12.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 08.01.2020r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku handlowo-usługowego w Braniewie przy ul. Królewieckiej na działkach nr 12/13, 12/9, 11/53, 11/54, 11/43, 21/7, 21/5 obręb 3 m. Braniewo
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.14.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Szyleny Kolonia na działkach nr 135/2, 137/1, 138/7, 138/6, 138/3 obręb Szyleny gmina Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):  29.11.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 23.12.2019 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Szyleny Kolonia na działkach nr 135/2, 137/1, 138/7, 138/6, 138/3 obr. Szyleny gmina Braniewo

uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.15.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Wiejskiej i Drewnianej w Braniewie na działkach nr 107/3, 107/33, 250/5, 250/6, 112/2, 107/16, 251/31, 251/2, 107/15, 107/12 obr. nr 4 oraz dz. nr 361 obr. nr 2
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):  29.11.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:wycofano pismem z dnia 09.12.2019 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 przy ul. Wiejskiej i Drewnianej w Braniewie na działkach nr 107/3, 107/33, 250/5, 250/6, 112/2, 107/16, 251/31, 251/2, 107/15, 107/12 obr. nr 4 oraz dz. nr 361 obr. nr 2

wydano postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego o uzupełnienie dokumentacji w terminie 06.12.2019 - 30.12.2019
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.13.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilenia  budynku mieszkalnego w miejscowości Cieszęta gm Pieniężno  dz. nr 183 obręb Cieszęta oraz dz. nr 286 obr. 3 miasto Pieniężno 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):  29.10.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 20.11.2019 r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilenia  budynku mieszkalnego w miejscowości Cieszęta gm Pieniężno  dz. nr 183 obręb Cieszęta oraz dz. nr 286 obr. 3 miasto Pieniężno o łącznej długości 42m
uwagi:
znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.12.2019

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania obiektów rekreacyjno-usługowych
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa - Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6

data zgłoszenia (wpływ do organu):08.08.2019 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu w dniu 21.09.2019 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV dla zasilania obiektów rekreacyjno-usługowych w m. Stępień gm. Braniewo na działkach nr 96, 94, 128, 132/2, 132/4, 132/5 obręb Stępień; 
 
uwagi:wydano postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego o uzupełnienie dokumentacji w terminie 20.08.2019 - 10.09.2019; zgłoszenie uzupełniono w dniu 30.08.2019 r.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.11.2019

zgłaszany obiekt: Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami.
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej spz.o.o ul. Kościelna 4A 14-500 Braniewo

data zgłoszenia (wpływ do organu):08.08.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:30.08.2019r. zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami w Braniewie przy ul. Mielczarskiego-Elbląskiej-Al.Wojska Polskiego na działach nr 87/11, 180/40, 180/32, 180/30, 180/31, 180/10, 408, 259/78, 259/79 obr. 6 
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.10.2019

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej obiekt handlowo-usługowy w Braniewie przy ul. Elbląskiej na dz. nr 180/44 obręb 6
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):16.07.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:07.08.2019r. zgłoszenia przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej obiekt handlowo-usługowy w Braniewie przy ul. Elbląskiej na dz. nr 180/44 obręb 6
uwagi:
znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.9.2019

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Bażyńskiego-Wileńska 14-500 Braniewo na dz. nr 70/4, 70/11 obręb 5 i dz. nr 107/2 obręb 6
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Szczepanek Euro- Bud Nieruchomości ul. Kleeberga 2 07-410 Ostrołęka

data zgłoszenia (wpływ do organu):02.07.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:25.07.2019 r. zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Bażyńskiego-Wileńska 14-500 Braniewo na dz. nr 70/4, 70/11 obręb 5 i dz. nr 107/2 obręb 6
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.8.2019

zgłaszany obiekt: budowa odcina sieci ciepłowniczej w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej na działkach nr 129/3 i 129/7 obr. 2
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Szczepanek Euro- Bud Nieruchomości ul. Kleeberga 2 07-410 Ostrołęka

data zgłoszenia (wpływ do organu):01.07.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:zgłoszenie wycofano dnia 10.07.2019r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej na działach nr 129/3 i 129/7 obr. 2 
uwagi:
wydano postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego o uzupełnienie dokumentacji w terminie 03.07.2019 - 05.08.2019


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.7.2019

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w Braniewie przy ul. Reja na działkach nr 60/1, 149/104 obręb nr 3
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):18.06.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:25.07.2019 r. zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w Braniewie przy ul. Reja na działkach nr 60/1, 149/104 obręb nr 3, kablem typu 2xYAKXS 4x120 o dł. 8/13 m wykonanej jako wcinka w istniejącą sieć kablową przy pomocy mufy ZRM-4 oraz posadowienie szafki pomiarowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
uwagi:wydano postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego o uzupełnienie dokumentacji w terminie 28.06.2019 - 15.07.2019; uzupełniono w dniu 03.07.2019znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.6.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):18.03.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu 09.04.2019r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Braniewie przy ul. Łąkowej  na dz. nr 110/11, 11, 7/73 obręb 8
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.5.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa -Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarski Polskiej 130 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie

data zgłoszenia (wpływ do organu):26.02.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:przyjęto bez sprzeciwu 20.03.2019 roku
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Braniewo ul. Nowopasłęcka na działkach nr 9/54, 9/57, 9/53, 0/48 obr. 4 m. Braniewo
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.4.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa Oświetlenie sp.zo.o.ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot

data zgłoszenia (wpływ do organu):21.02.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu 15.03.2019r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa oświetlenia drogowego ul. Marynarska 185/1 obr. 4 m. Braniewo
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.3.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):07.02.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu 01.03.2019r.
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w Braniewie przy ul. 9-Maja  na dz. nr 16/2, 17/1, 6/2, 6/1, 12, 32 obręb 1
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.1.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):25.01.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu w dniu 15.02.2019
opis projektowanego  obiektu:
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego msc. Rogity dz. nr 261/2, 262, 253/3 obręb Rogity gm. Braniewo.
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.2.2019

zgłaszany obiekt: 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

data zgłoszenia (wpływ do organu):04.02.2019
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu w dniu 26.02.2019
opis projektowanego  obiektu:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lokal nr 2) przy ul. Elizy Orzeszkowej dz. nr 419/1 obręb 6 miasto Braniewo
uwagi:


metryczka


Wytworzył: Mirosław Wolak (28 stycznia 2019)
Opublikował: Mirosław Wolak (28 stycznia 2019, 13:04:58)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Zając (8 stycznia 2020, 09:42:14)
Zmieniono: uzupełniono zgłoszenie Nr Ab.6743.1.16.2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713