Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie, obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/143

Informacja  o  wyniku
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 
20 września 2010 roku, w Starostwie Powiatowym w Braniewie

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w  Braniewie, 
obręb 3, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr  149/143 o pow. 6481 m² , Księga Wieczysta EL1B/00026534/0 

Do uczestniczenia w przetargu zakwalifikowano jedną firmę "AGRODAW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płoskini. 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła 322 000,00 zł ( plus 22% podatku VAT), cena osiągnięta w przetargu wyniosła  325 220,00 zł (plus 22% VAT w wysokości 71 548,40).

 Nabywcą nieruchomości została firma "AGRODAW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płoskini .
 
Przewodniczący Komisji:
Halina Bakan

metryczka


Wytworzył: Halina Bakan (29 września 2010)
Opublikował: Mirosław Wolak (29 września 2010, 11:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3273