Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Braniewie, obręb 8, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:225/6, 225/8, 225/9, KW EL1B/00035941/2 oraz działki 225/10, KW EL1B/00034753/0


Informacja o wyniku
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 28 września 2010 roku , w Starostwie Powiatowym w Braniewie
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Braniewie, obręb 8
oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki: 225/6, 225/8, 225/9, KW EL1B/00035941/2 oraz działki 225/10, KW EL1B/00034753/0.
         
2.  Do przetargu na  działki nr:
      
       - działka 225/6 wraz z udziałem 1/6 w drodze wewnętrznej działce 225/10
       - działka 225/8 wraz z udziałem 1/6 w drodze wewnętrznej działce 225/10
       - działka 225/9 wraz z udziałem 1/6 w drodze wewnętrznej działce 225/10
nikt nie przystąpił pomimo wpłaconego wadium  na działkę  225/8 z udz.1/6 w dz.225/10

Na pozostałe działki 225/6 i 225/9 z udziałem 1/6 w działce 225/10 nie wpłynęły wadia i nikt nie został zakwalifikowany do udziału w przetargu  
 
W związku z powyższym II przetarg ustny nieograniczony na w/w działki został zakończony wynikiem negatywnym.
 
 
Przewodniczący Komisji
Halina Bakan

metryczka


Wytworzył: Halina Bakan (28 września 2010)
Opublikował: Mirosław Wolak (8 października 2010, 12:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2778