Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rusy, oznaczonej jako działka 158/1

Gk.6840.1.2.a.2014
 
Informacja 
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) Starosta Braniewski informuje, że w dniu 10 października 2014 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Braniewie przy Pl. Piłsudskiego 2 ( sala konferencyjna – parter p. 116), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rusy, gmina Braniewo - działki 158/1 ark. mapy 2. 

Przedmiot przetargu
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość rolna, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka nr 158/1 ark. mapy 2, o powierzchni 1, 5844 ha, dla której Sad Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00035642/6.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium działka nr 158/1 położona jest w podstrefie E/R Strefy Nadzalewowej.

W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi użytek rolny oznaczony symbolem RV 
– grunty orne klasy V.

Do przetargu przystąpił jeden uczestnik, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w przetargu, ponieważ dokonał wpłaty wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Braniewie w wymaganym terminie. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ). 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 25 250,00 zł, ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ). 

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT, zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. 2004, Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami /. 

Podmiot wyłoniony w przetargu jako Nabywca nieruchomości: 
Werbowy Dariusz Artur

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie na okres 7 dni tj. od. 17 10.2014r. do 23.10.2014r.

metryczka


Wytworzył: Halina Bakan (17 października 2014)
Opublikował: Mirosław Wolak (17 października 2014, 09:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 955