Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Gk. 6840.2.2.2016)

Gk. 6840.2.2.2016

Informacja 
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1490) Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Przedmiot przetargu: 

1) niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Powiatu Braniewskiego, położona w obrębie 8 miasta Braniewa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 7/72 
o pow. 1111 m2 wraz z udziałem ½ w dz. 7/74 o pow. 260 m2, zapisana w księdze wieczystej EL1B/00017073/4, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości: 47100,00 zł, 
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu- 0 (brak wpłat wadium),
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0,
nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2) niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Powiatu Braniewskiego, położona w obrębie 8 miasta Braniewa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 7/73 
o pow. 1118 m2 wraz z udziałem ½ w dz. 7/74 o pow. 260 m2, zapisana w księdze wieczystej EL1B/00017073/4, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości: 47300,00 zł,
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0 (brak wpłat wadium),
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0,
nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3) niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Powiatu Braniewskiego, położona w obrębie 12 miasta Braniewa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 9/2, 
o pow. 234 m2, zapisana w księdze wieczystej EL1B/00020646/6. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka leży na obszarze oznaczonym jako tereny zainwestowane.
Cena wywoławcza nieruchomości: 21900,00 zł, 
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0 (brak wpłat wadium),
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu - 0,
nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie na okres 7 dni tj. od. 03.11.2016r. do 09.11.2016r.

Przewodnicząca Komisji
 
Halina Bakan
Braniewo, dn. 03.11.2016r.

metryczka


Wytworzył: Anna Nadratowska (3 listopada 2016)
Opublikował: Mirosław Wolak (3 listopada 2016, 12:52:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340