Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych, złożonej w dniu 20.04.2012 r. na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  234,  poz. 1536 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży, z prośbą o przesłanie opinii i uwag do niniejszego projektu.

Uwagi i opinie do projektu można przesłać na adres: oswiata@powiat-braniewo.pl

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Braniewskiego
K
rzysztof Kowalski


do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego (2263kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Helena Janczarek (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (23 kwietnia 2012, 15:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2105