Zarządzenie Nr 4/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie z dnia 21-10-2014r. w sprawie ustalenia w roku 2014 dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

PINB0001/4/2014

ZARZĄDZENIE NR 4 /2014
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie
z dnia 21.10.2014r.
w sprawie ustalenia w 2014r. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)  oraz  § 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie zarządza się,  co następuje:

§ 1

1. Ustala się w roku 2014 dzień wolny od pracy:
- dzień 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) w zamian za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014r.

§ 2

Informacja o dniu wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


metryczka


Wytworzył: Edyta Nowak (21 października 2014)
Opublikował: Mirosław Wolak (21 października 2014, 09:04:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904