2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Informacje o zgłoszeniach budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z roku 2016.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.19.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV
adres obiektu:w m. Pierzchały gm. Płoskinia na działkach nr 94/1, 96, 98/14, 98/13, 93 w obrębie ewidencyjnym Pierzchały
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
data zgłoszenia (wpływ do organu):16.12.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 16.01.2017 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 94/1, 96, 98/14, 98/13, 93  obręb Pierzchały gmina Płoskinia; w tym linia kablowa nN YAKXS4x35mm2 o długości 60/89m, linia kablowa nN YAKXS4x70mm2 o długości 103/114 m, linia kablowa nN YAKXS4x240mm2 o długości 422/442 m, 
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.20.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV
adres obiektu:w msc. Pierzchały na działkach nr 94/12, 94/5, 94/1, 94/21, 94/16, 93 obręb Pierzchały gmina Płoskinia
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA  z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
data zgłoszenia (wpływ do organu):16.12.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 16.01.2017 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV na działkach nr  94/12, 94/5, 94/1, 94/21, 94/16, 93 obręb Pierzchały gmina Płoskinia
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.18.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 21, 24, 23, 22, 19, 18, 17, 16, 15,3 obręb 2 oraz działkach nr 273/5, 273/11 obręb 4
adres obiektu:ul. Wiejska m. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):02.12.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:04.01.2017r. - Decyzja o sprzeciwie do zgłoszenia
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci elektroenergetycznej celem zasilania elektroenergetycznego ogrodów działkowych w Braniewie przy ul. Wiejskiej 
uwagi:Postanowienie o uzupełnienie z art. 30 ust 5c z dnia 06.12.2016 do dnia 02.01.2017r.znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.17.2016

zgłaszany obiekt: Demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przyłączem napowietrznym oraz linii oświetleniowej. Budowa odcinka linii kablowej oświetleniowej oraz przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania plebanii oraz wozowni sztuk w m. Frombork
adres obiektu:ul. Katedralna m. Frombork działki nr 108, 127, 112 obręb 6
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
data zgłoszenia (wpływ do organu):15.11.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 16.12.2016r.
opis projektowanego  obiektu:Demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przyłączem napowietrznym oraz linii oświetleniowej. Budowa odcinka linii kablowej oświetleniowej oraz przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania plebanii oraz wozowni sztuk w m. Frombork
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.16.2016

zgłaszany obiekt: 
adres obiektu:budowa sieci wodociągowej do msc. Podgórze na działkach nr 60, 58, 66, 68, 53/1, 62, 57 , 51, 61, 52, 34, 32, 29/1,  73, 86, 85,42, 45/2, 64/5, 64/6  obręb Podgórze oraz działki nr 124, 125/1  obręb Klejnowo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):02.11.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 05.12.2016r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci wodociągowej do msc. Podgórze na działkach nr 60, 58, 66, 68, 53/1, 62, 57 , 51, 61, 52, 34, 32, 29/1,  73, 86, 85,42, 45/2, 64/5, 64/6  obręb Podgórze oraz działki nr 124, 125/1  obręb Klejnowo
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.15.2016

zgłaszany obiekt: 
adres obiektu:budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Braniewie na działkach nr 162/28, 162/34, 173, 192 obręb 5 miasto Braniewo 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Miasta Braniewa Braniewo ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):31.10.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:Organ nie wniósł sprzeciwu 01.12.2016r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Braniewie na działkach nr 162/28, 162/34, 173, 192 obręb 5 miasto Braniewo 
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.14.2016

zgłaszany obiekt: 
adres obiektu:budowa sieci wodociągowej do m. Szyleny Kolonia gm. Braniewo na działkach nr 63/2, 60, 56, 58/2, 59/4, 66/2, 66/1, 83/2, 377/4, 59/2, 111, 135, 136, 308/1, 308/2, 308/3, 180/1, 180/2, 179/1, 163, 179/2, 178/2, 178/1, 177, 175, 174, 157, 156, 155, 159, 172, 170, 158, 141/4, 141/6, 141/8, 64, 181/1, 181/2, 169/3 obręb Szyleny 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):27.10.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 28.11.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci wodociągowej do m. Szyleny Kolonia gm. Braniewo na działkach nr 63/2, 60, 56, 58/2, 59/4, 66/2, 66/1, 83/2, 377/4, 59/2, 111, 135, 136, 308/1, 308/2, 308/3, 180/1, 180/2, 179/1, 163, 179/2, 178/2, 178/1, 177, 175, 174, 157, 156, 155, 159, 172, 170, 158, 141/4, 141/6, 141/8, 64, 181/1, 181/2, 169/3 obręb Szyleny 
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.12.2016

zgłaszany obiekt: 
adres obiektu:budowa sieci wodociągowej Zgoda-Rusy na działkach nr 99/1, 99/2, 81,52, 90,50,93/9, 46/1, 93/5, 46/2, 93/6, 93/1, 82, 84, 85, 114, 88 obr Rusy gm. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):27.10.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 28.11.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:budowa sieci wodociągowej Zgoda-Rusy na działkach nr 99/1, 99/2, 81,52, 90,50,93/9, 46/1, 93/5, 46/2, 93/6, 93/1, 82, 84, 85, 114, 88 obr Rusy gm. Braniewo
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.13.2016

zgłaszany obiekt: 
adres obiektu:budowa sieci wodociągowej Zakrzewiec-Kieresy na działkach nr 34, 127, 49, 70, 124, 147, 151/2, 109/1 obr Zakrzewiec gm. Braniewo
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):27.10.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:19.12.2016r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa sieci wodociągowej Zakrzewiec-Kieresy na działkach nr 34, 127, 49, 70, 124, 147, 151/2, 109/1 obr Zakrzewiec gm. Braniewo
uwagi:postanowienie o uzupełnienie dokumentacji z art. 30 ust. 5c Prawo budowlane do dnia 25.11.2016r.


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.11.2016

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV
adres obiektu:14-520 Pieniężno ul. Górna, na działkach nr 226, 236, 243 obręb nr 3
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):21.09.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 24.10.2016r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego, linia kablowa nn typu YAKXS 4x120mm2, długość trasy 296m
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.10.2016

zgłaszany obiekt: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV
adres obiektu:14-520 Pieniężno ul. 1 Maja, na działkach nr 84, 56, 46/10 obręb nr 3
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):16.09.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 17.10.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą, linia kablowa nn typu YAKXS 4x70, długość trasy 20/37m, budowa naziemnego złącza kablowo-pomiarowego typu P2-Rs/LZV/F
uwagi:

znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.9.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV
adres obiektu:Bemowizna gm. Braniewo, na działkach nr 316/26, 316/27, 316/32 obręb Szyleny
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
data zgłoszenia (wpływ do organu):14.09.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 17.10.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do budynku biurowego i budynku warsztatowego w m. Bemowizna, długość trasy linii kablowej nN 155/176m, budowa stacji transformatorowej
uwagi:znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.8.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci wodociągowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w m. Maciejewo
adres obiektu:Zakrzewiec - Maciejewo gm. Braniewo, na działkach nr 14/4, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/45, 14/46, 14/47, 14/51, 14/55, 14/56, 14/57,  14/65, 234, 14/63, 224, 235, 13/7, 13/10, 13/11, 221, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 233, 14/67, 9/2, 8/2, 28, 30/2 obręb Świętochowo dz. nr 5, 3, 71, 56, 55, 48, 47, 34, 27, 49 obręb Zakrzewiec
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):19.08.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 19.09.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 i 110 PE PN 10 z włączeniem do istniejącego wodociągu 110 PE we wsi Zakrzewiec
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.7.2016

zgłaszany obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Maciejewo- Lipowina
adres obiektu:Maciejewo, Zakrzewiec, Lipowina na działkach nr 14/4, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/55, 234, 14/4, 235, 13/7, 221, 30/2, 28, 14/45, 14/46, 14/47, 14/51, 14/65, 14/63, 14/56, 14/57, 13/11, 16/9, 16/12, 233, 16/10, 16/11, 14/67, 9/2, 8/2,30/2 obręb Świętochowo, dz. nr 5, 3, 71, 56, 55, 48, 47, 34, 27, 21, 49, 26, 24, 22, 20, 19, 16 obręb Zakrzewiec  dz. nr 23/2, 23/4, 23/6, 45, 49/1, 32/18, 297, 27/1,23/5 obręb Wola Lipowska
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo
data zgłoszenia (wpływ do organu):19.08.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:organ nie wniósł sprzeciwu 19.09.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.5.2016

zgłaszany obiekt:budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej
adres obiektu:14-530 Frombork Biedkowo Osada na działce nr 101/1, 101/3, 304/4 w obrębie ewidencyjnym Biedkowo gm. Frombork
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):06.07.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:bez sprzeciwu
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:07.08.2016
opis projektowanego  obiektu:budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej wraz z przyłączem nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego 
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.3.2016

zgłaszany obiekt:budowa linii kablowej niskiego napięcia do budynku usługowego i wielorodzinnego
adres obiektu:ul. Moniuszki 14-500 Braniewo dz. nr 58/3, 58/4, 59/2 obr 7
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):11.05.2016
data wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:13.06.2016
opis projektowanego  obiektu:budowa linii kablowej niskiego napięcia do budynku usługowego i wielorodzinnego
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.4.2016

zgłaszany obiekt:budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
adres obiektu:14-500 Braniewo ul. Błotna na działce nr 300/8 w obrębie ewidencyjnym nr 3
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Ewa Charun
data zgłoszenia (wpływ do organu):25.05.2016 r.
data wniesienia sprzeciwu:
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:27.06.2016 r.
brak sprzeciwu
opis projektowanego  obiektu:dom jednorodzinny wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym i garażem; powierzchnia zabudowy 97,16 m2, powierzchnia użytkowa 103,48 m2, kubatura 497,52 m3
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.3.2016

zgłaszany obiekt:budowa linii kablowej niskiego napięcia do budynku usługowego i wielorodzinnego
adres obiektu:ul. Moniuszki 14-500 Braniewo dz. nr 58/3, 58/4, 59/2 obr 7
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):11.05.2016
data wniesienia sprzeciwu:nie wniesiono sprzeciwu
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:13.06.2016
opis projektowanego  obiektu:budowa linii kablowej niskiego napięcia do budynku usługowego i wielorodzinnego
uwagi:
znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.1.2.2016

zgłaszany obiekt:Demontaż istniejącej linii napowietrznej ze stanowiskami słupowymi niskiego napięcia oraz budowa linii napowietrznej z przyłączem kablowym niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
adres obiektu:Wilczęta - Gładysze gm. Wilczęta, na działkach nr 206/1, 204, 203/2, 202 obr. Wilczęta oraz na działkach nr 137, 157, 160, 7, obr. Gładysze
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):31.03.2016
data wniesienia sprzeciwu:brak sprzeciwu
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:04.05.2016 r.
opis projektowanego  obiektu:Demontaż istniejącej linii napowietrznej ze stanowiskami słupowymi niskiego napięcia oraz budowa linii napowietrznej typu AsXSn 4x35mm2 i linii oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2,z przyłączem kablowym niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
uwagi:


znak sprawy/numer wpisu:

Ab.6743.23.2016

zgłaszany obiekt:Linia elektroenergetyczna kablowa wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu
adres obiektu:Chruściel, dz. nr 274/4  przez dz nr 234, 274/3, 308 obr Chruściel gm. Płoskinia
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
data zgłoszenia (wpływ do organu):15.02.2016
data wniesienia sprzeciwu:brak sprzeciwu
upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5- informacja o braku wniesienia sprzeciwu:17.03.2016
opis projektowanego  obiektu:budowa linii elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS 4x120, dane techniczne: długość 252/267m montaż zestawu złączowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F montaż rozłącznika słupowego typu SZ 51
uwagi:


Wytworzył: Irena Palczewska (17 lutego 2016)
Opublikował: Mirosław Wolak (17 lutego 2016, 10:25:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Zając (16 stycznia 2017, 09:15:50)
Zmieniono: dodano informację do zgłoszenia Ab.6743.1.20.2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij