Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie RZGW w Gdańsku o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S22na odcinku Elbląg-Chruściel od 388+050 do km 416+600

Obwieszczenie RZGW w Gdańsku o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S22na odcinku Elbląg-Chruściel od 388+050 do km 416+600 [...]

Od 1 kwietnia zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Braniewie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że od 01 kwietnia 2019 r. zmienia się rozkład i porządek czasu pracy.Starostwo Powiatowe w Braniewie będzie czynne w następujących godzinach:poniedziałek 7.00 - 16.00wtorek 7.00 - 15.00środa 7.00 - [...]

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o wdrożeniu na terenie województwa projektu pn. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” finansowanych w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania [...]

WAŻNE !!! Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

WAŻNE !!! Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)W związku z wejściem w życie w dniu 5 września 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 04-01-2019 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu z dnia 04-01-2019 r. o odwołaniu od decyzji.do pobrania: [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Elblągu z dnia 28-12-2018 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Elblągu z dnia 28-12-2018 r.do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu o wszczęciu w dniu 04.04.2018 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIEDyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu o wszczęciu w dniu 04.04.2018 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo postępowania administracyjnego w [...]

Informacja o nieobecności Rzecznika Konsumentów

Informujemy, że Rzecznik Konsumentów Pan Tadeusz Jakubowski będzie nieobecny do dnia 21 września 2018 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia

Braniewo, dnia 03.07.2018 r.Śl.6224.15.2018ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko gospodarstwa rolnego prowadzącego chów i hodowlę zwierząt

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.18.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko kompostowni pryzmowej osadów ściekowych w Braniewie

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.17.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braniewie

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.16.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce. Część 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

do pobrania:Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: [...]

Godziny pracy Starostwa w piątek 30 marca 2018 r.

Informujemy, że w piątek 30 marca 2018 r. Starostwo Powiatowe w Braniewie pracuje w godzinach od 7:00 do 13:00. [...]

Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje o rozpoczęciu przez Gminę Tolkmicko procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich [...]

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego działki nr 23, obręb Góry, gmina Wilczęta

Gk. 6821.1.2018 Ogłoszenie Starosty Braniewskiegoo zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23, obręb Góry gmina [...]

Urząd nieczynny 02-01-2018r.

Dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Braniewie będzie nieczynne. [...]

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego

Ogłoszenie Starosty Braniewskiegoo zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 322, obręb Chruściel gmina [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego na terenie Browaru w Braniewie

Braniewo, dnia 27.11.2017 r. Śl.6341.47.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części drogi powiatowej nr 1381 N dz. nr 7/1 obręb 12 m. Braniewa oraz wykonanie studni chłonnej

Braniewo, dnia 24.11.2017 r. Śl.6341.45.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dz. 61 i 88 obręb Bornity do ziemi oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 24.11.2017 r. Śl.6341.46.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego na dz. nr 180/18 obręb 6 w Braniewie

Braniewo, dnia 22.11.2017 r. Śl.6341.44.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z niedrożnością systemu melioracji na działkach 218/1 i 218/2 obręb Dębowiec gm. Lelkowo

Braniewo, dnia 14.11.2017 r. Śl.6343.9.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 64 ust 1a i 77 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Przebędowo gm. Lelkowo

Braniewo, dnia 06.11.2017 r. Śl.6341.42.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Wyszkowo gm. Lelkowo do rowu melioracji szczegółowej R-B

Braniewo, dnia 24.10.2017 r. Śl.6341.41.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni nr 1 na ujęciu komunalnym w Krzyżewie gm. Frombork

Braniewo, dnia 20.10.2017 r. Śl.6341.40.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego R-A-A oraz wykonanie urządzenia wodnego

Braniewo, dnia 25.09 2017 r. Śl.6341.38.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowo-roztopowych i ścieków deszczowych do odbiornika oraz budowę urządzeń wodnych-droga wojewódzka nr 507

Braniewo, dnia 22.09.2017 r. Śl.6341.37.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 ustawy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na remont , przebudowę , rozbiórkę istniejących przepustów oraz budowę nowych urządzeń wodnych -droga wojewódzka nr 507

Braniewo, dnia 22.09.2017 r. Śl.6341.36.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 ustawy [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie w Wopach na rzece Wałsza w km 50+138 do celów energetycznych oraz na pobór zwrotny wody z rzeki Wałsza

Braniewo, dnia 10.08.2017 r. Śl.6341.27.2017  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dzień wolny od pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 z dnia 29 marca 2017r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 14 sierpnia 2017 roku jest w Inspektoracie dniem wolnym od pracy.W dniu 9 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na dz. nr 26/3 w m. Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 08.08.2017 r. Śl.6341.27.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej rzeki Pasłęki w km 8+890 Braniewo

Braniewo, dnia 31.07.2017 r. Śl.6341.33.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Lelkowo do rowu melioracji szczegółowej R-Cna dz. nr 8/1 obręb Lelkowo

Braniewo, dnia 13.07.2017 r. Śl.6341.30.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie w Wopach oraz pobór wody z rzeki Wałsza

Braniewo, dnia 04.07.2017 r. Śl.6341.27.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Braniewo 05.06.2017 Śl.6160.1.2.2017 INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w m. Nowa Pasłęka gm. Braniewo

Braniewo, dnia 30.05.2017 r. Śl.6341.22.2017   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się w m. Nowa Pasłęka gm. Braniewo

Braniewo, dnia 30.05.2017 r. Śl.6341.22.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód -studni nr 10 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Rogity k. Braniewo

Braniewo, dnia 30.05.2017 r. Śl.6341.21.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Cielętnik gm. Braniewo

Braniewo, dnia 30.05.2017 r. Śl.6341.20.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w km 22+010 w m. Kajnity gm. Pieniężno

Braniewo, dnia.05.04.2017 r. Śl.6341.14.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Informacja Starosty Braniewskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Świętochowo

Informacja Nr 1/2017Starosty Braniewskiego z dnia 7 marca 2017r.w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Świętochowo, gmina Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskieNa podstawie art. 24 a ust. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego otworu nr 4 na terenie dz, nr 255/71 obręb Szyleny gm. Braniewo

Braniewo, dnia 06.03.2017 r. Śl.6341.11.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na działce 26/3 obręb Różaniec, gm Pieniężno

Braniewo, dnia 03.03.2017 r. Śl.6341.27.2016 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z projektowanej oczyszczalni w miejscowości Góry gm. Wilczęta do rowu R-G-1 oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 23.01.2017 r. Śl.6341.2.2017  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z terenu działek 1/63, 1/61, 1/15, 1/16, 1/46 obręb Gładysze

Braniewo, dnia 16.01.2017 r. Śl.6341.5.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Spędy gm. Wilczęta do rzeki Młynówka Pasłęcka oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 12.01.2017 r. Śl.6341.67.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Jarzębiec gm. Płoskinia oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 11.01.2017 r. Śl.6341.1.2017   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Jarzębiec gm. Płoskinia do rowu melioracyjnego oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 11.01.2017 r. Śl.6341.1.2017  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Góry gm. Wilczęta do rowu R-G-1 oraz wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 10.01.2017 r. Śl.6341.2.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 510 w km 10+771

Braniewo, dnia 27.12.2016 r. Śl.6341.66.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszczęciu w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu przy wykonywaniu zjazdu z drogi krajowej nr 54

Braniewo, dnia 27.12.2016 r. Śl.6341.65.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o legalizację wykonanego urządzenia wodnego - stawu rybnego na dz. nr 208 i 209 obręb Jarzeń gm. Lelkowo, przebudowę istniejącej sieci melioracyjnej, pobór wody z systemu melioracyjnego

Braniewo, dnia 13.12.2016 r. Śl.6341.21.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 a [...]

Konsultacje społeczne "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego"

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGOZgodnie zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867), Powiat Braniewski wraz z Powiatami Elbląskim i Nowodworskim zawarł [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody z rzeki Biebrzy w m. Bobrowiec gm. Braniewo na potrzeby gospodarstwa rybackiego

Braniewo, dnia 18.11.2016 r. Śl.6341.51.2016 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 17.11.2016 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Chruściel gm. Płoskinia

Braniewo, dnia 18.11.2016 r. Śl.6341.42.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 17.11.2016 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczni -inżynierskich dla rozbudowy Drogi Wojewódzkiej Nr 504 Pogrodzie -Braniewo"

Braniewo, dnia 14.11.2016 r. Śl.6540.2.2016   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Bauda w km 7+100 oraz budowę nowego obiektu -mostu

Braniewo, dnia 10.11.2016 r. Śl.6341.53.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody z rzeki Biebrzy w m. Bobrowiec na potrzeby gospodarstwa rybackiego

Braniewo, dnia 08.11.2016 r. Śl.6341.51.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Wilczęta oraz wykonanie wylotu na dz. nr 160/1 obręb Wilczęta

Braniewo, dnia 08.11.2016 r. Śl.6341.49.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie Starosty Braniewskiego wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębu Świętochowo

ZAWIADOMIENIEStarosty Braniewskiegoz dnia 3 listopada 2016r.Na podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1629 ) Starosta Braniewski zawiadamia, że w lokalu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście przewodem wodociągowym pod rzeką Lipówka w km 15+410

Braniewo, dnia 02.11.2016 r. Śl.6341.45.2016 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Strubno na dz. 5/80 obręb Strubno do rzeki Łaźnica oraz wykonanie urządzenia wodnego

Braniewo, dnia 31.10.2016 r. Śl.6341.47.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi - rowu melioracji szczegółowej na dz. nr 127/4 obręb Chruściel

Braniewo, dnia 27.10.2016 r. Śl.6341.42.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Kwiatowej w Braniewie na dz. 162/28, 162/34, 173 i 192 obręb 5 miasta Braniewo do rowu

Braniewo, dnia 13.10.2016 r. Śl.6341.39.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że w dniu 12.10.2016 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem wodociągowym pod ciekiem wodnym o nazwie Kanał G

Braniewo, dnia 05.10.2016 r. Śl.6341.33.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Kwiatowej w Braniewie oraz wykonanie wylotu W1

Braniewo, dnia 04.10.2016 r. Śl.6341.39.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w miejscowości Rudłowo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 06.09.2016 r. Śl.6341.30.2016   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod z ujęcia głębinowego w miejscowości Rudłowo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 06.09.2016 r. Śl.6341.30.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na dz. 26/3 w m. Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 01.09.2016 r. Śl.6341.27.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w m. Maciejewo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 01.09.2016 r. Śl.6341.24.2016   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod z ujęcia w m. Maciejewo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 01.09.2016 r. Śl.6341.24.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na przydrożnym rowie przy wykonywaniu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505

Braniewo, dnia 03.08.2016 r. Śl.6341.25.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszczęciu w dniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Maciejewo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 02.08.2016 r. Śl.6341.24.2016   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w miejscowości Maciejewo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 02.08.2016 r. Śl.6341.24.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Struga

Braniewo, dnia 28.07.2016 r. Śl.6330.3.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Wałsza graniczącej z działką 42/1 obręb Łoźnik gm. Pienięzno

Braniewo, dnia 27.07.2016 r. Śl.6330.2.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80"

Braniewo, dnia 11.07.2016 r. Śl.6540.1.2016   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z części połaci dachowej do rzeki Lipówka

Braniewo, dnia 06.07.2016 r. Śl.6341.17.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z projektowanej oczyszczalnia w m. Wysoka Braniewska na dz. 9/1 obręb Wysoka Braniewska do rowu melioracji szczegółowej R-10 istniejącym wylotem

Braniewo, dnia 05.07.2016 r. Śl.6341.16.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód studnią nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Nowa Pasłęka gm. Braniewo

Braniewo, dnia 29.06.2016 r. Śl.6341.10.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Wysoka Braniewska na dz. 9/1 do rowu melioracji szczegółowej R-10

Braniewo, dnia 22.06.2016 r. Śl.6341.16.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód studnią nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Nowa Pasłęka gm. Braniewo na dz. nr 69 obręb Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 15.06.2016 r. Śl.6341.10.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pneumatycznego urządzenia do prasowania kształtowego (prasa karuzelowa)

Braniewo, dn. 08.06.2016OGŁOSZENIEPowiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Pneumatycznego urządzenia do prasowania kształtowego (prasa karuzelowa) – sprawne [...]

Informacja o wyborze dyrektorów w szkół

W dniu 13-04-2016r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. W  toku postępowania konkursowego  wyłoniono na stanowisko [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Lipowinie oraz wód opadowych z terenu oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-F

Braniewo, dnia 13.04.2016 r. Śl.6341.9.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pneumatycznego urządzenia do prasowania

OGŁOSZENIEPowiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Pneumatycznego urządzenia do prasowania – sprawne technicznie.Typ: PK-5216Rok produkcji: 2000Producent: Fabryka Maszyn [...]

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej w/s konkursu na stanowisko dyrektorów szkoł

Przewodniczący Komisji Konkursowej Mateusz Sobieszczuk  informuje, że posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w:1. Zespole Szkół Budowlanych odbędzie się  13.04.2016 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Lipowinie gm . Braniewo oraz wód deszczowych lub roztopowych z terenu oczyszczalni

Braniewo, dnia 30.03.2016 r. Śl.6341.9.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów

Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza do złożenia oferty poprzez wypełnienie i odesłanie formularza rozeznania rynku na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie będących własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu [...]

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji Konkursowej Mateusz Sobieszczuk informuje, ze posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta w [...]

Informacja o wyborze oferty na zakup drewna

Starosta Braniewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wyborze oferty na zakup drewnaNabywcą drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na gruntach Skarbu Państwa usytuowanych w gminie Frombork , obręb [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód na ujęciu w m. Szyleny gm. Braniewo

Braniewo, dnia 16.03.2016 r. Śl.6341.3.2016   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania   Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Szyleny gm. Braniewo

Braniewo, dnia 16.03.2016 r. Śl.6341.3.2016  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Ogłoszenie PDPS w Braniewie o składniku majątku do przekazania

OGŁOSZENIEZgodnie z Uchwałą nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu, [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia dla inwestycji "umocnienie brzegu przed śluza od strony rzeki Pasłęki w Porcie Nowa Pasłęka"

Braniewo, dnia 15.02.2016 r. Śl.6341.15.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Terminalu Przeładunkowego w Braniewie przy ul. Olsztyńskiej 5

Braniewo, dnia 10.02.2016 r. Śl.6341.7.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gospodarstwa Rolnego w Szylenach gm. Braniewo

Braniewo, dnia 25.01.2016 r. Śl.6341.45.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w m. Szyleny gm. Braniewo i na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody

Braniewo, dnia 20.01.2016 r. Śl.6341.3.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych-35 polerów cumowniczych zlokalizowanych na działce nr 2 oraz 21/6 obręb Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 20.01.2016 r. Śl.6341.44.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 19.01.2016 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego pod dnem rzeki Łaźnica w km 12+850 w m. Czosnowo

Braniewo, dnia 11.01.2016 r. Śl.6341.1.2016  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gospodarstw Rolnego w Szylenach

Braniewo, dnia 08.01.2015 r. Śl.6341.45.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Lipowina gm. Braniewo

Braniewo, dnia 08.01.2015 r. Śl.6341.43.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka"

Braniewo, dnia 29.12.2015 r. Śl.6341.15.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii lewego brzegu rzeki Lipówka oznaczonej jako działka 39/1 obręb Świętochowo graniczącego z działką 6/8 obręb Świętochowo

Braniewo, dnia 29.12.2015 r. Śl.6330.9.2015   ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Pasłęka oznaczonej jako działka nr 1 obręb Osetnik na odcinku graniczącym z działką 13/11 położoną w obrębie Spędy

Braniewo, dnia 23.12.2015 r. Śl.6330.11.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 21.12.2015 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Lipowina gm. Braniewo

Braniewo, dnia 14.12.2015 r. Śl.6341.43.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie w związku z korektą operatu wodnoprawnego w sprawie przebudowy przepustu drogowego w km 20+473 drogi wojewódzkiej 507 na rzece Banówka

Braniewo, dnia 11.12.2015 r. Śl.6341.39.2015  ZAWIADOMIENIE   Starosta Braniewski na podstawie art. 7, art. 9 oraz 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Pasłęka oznaczonej jako dz. 1 obręb Osetnik na odcinku granicząca z dz. 13/10 obręb Spędy

Braniewo, dnia 09.12.2015 r. Śl.6330.11.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii lewego brzegu rzeki Lipówka oznaczonej jako dz. 39/1 obręb Świętochowo graniczącego z dz. 6/8 obręb Świętochowo.

Braniewo, dnia 08.12.2015 r. Śl.6330.9.2015   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie linii brzegu rzeki Warna na dz. 72/2 obręb Pajtuny na odcinku z dz 72/1 i dz. 72/3 obręb Pajtuny

Braniewo, dnia 08.12.2015 r. Śl.6330.10.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego             Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ciągu pieszo-jezdnego ul. Baczyńskiego w Braniewie

Braniewo, dnia 08.12.2015 r. Śl.6341.41.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 07.12.2015 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego ciągu pieszo-jezdnego ul. Baczyńskiego w Braniewie

Braniewo, dnia 25.11.2015 r. Śl.6341.41.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Warna na dz. nr 72/2 obręb Pajtuny

Braniewo, dnia 25.11.2015 r. Śl.6330.10.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rzece Banówka koło m. Piotrowiec i umocnienie koryta rzeki

Braniewo, dnia 23.11.2015 r. Śl.6341.39.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 20.11.2015 [...]

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji (28-10-2015)

Starostwo Powiatowe w Braniewie, na podstawie na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego w km 20+478 drogi wojewódzkiej na rzece Banówka

Braniewo, dnia 27.10.2015 r. Śl.6341.39.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Wałszy, na odcinku graniczącym z działką 2/19 obręb Łozy gm. Płoskinia

Braniewo, dnia 27.10.2015 r. Śl.6330.8.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 26.10.2015 r. [...]

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji

Starostwo Powiatowe w Braniewie, na podstawie na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie linii brzegu rzeki Wałszy na odcinku graniczącym z dz. 2/19 obręb Łozy gm. Płoskinia

Braniewo, dnia 14.10.2015 r. Śl.6330.8.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rowie R-B w ciągu drogi krajowej 54 w km 17+950w m. Gronowo

Braniewo, dnia 12.10.2015 r. Śl.6341.36.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w miejscowości Wilczęta

Braniewo, dnia 28.09.2015 r. Śl.6341.35.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Wilczęta

Braniewo, dnia 28.09.2015 r. Śl.6341.34.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Sawity

Braniewo, dnia 28.09.2015 r. Śl.6330.4.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Sawity na granicy z działką nr 16 obręb Łajsy

Braniewo, dnia 08.09.2015 r. Śl.6330.4.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Wilczęta

Braniewo, dnia 07.09.2015 r. Śl.6341.35.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Wilczęta

Braniewo, dnia 07.09.2015 r. Śl.6341.34.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu na dz. 5/1 obręb Bobrowiec i wykonanie wylotu

Braniewo, dnia 03.08.2015 r. Śl.6341.28.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, upłynął [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o o wygaśnięcie decyzji oraz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w Żelaznej Górze

Braniewo, dnia 22.07.2015 r. Śl.6341.16.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do ziemi oraz wykonanie wylotu wód deszczowych

Braniewo, dnia 16.07.2015 r. Śl.6341.28.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust [...]

Oferta realizacji zadania publicznego - "Słodko- wodny sposób na życie"

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:- zabudowę wyrwy w lewym brzegu rzeki Pasłęki w Km 15+858÷15+960,- wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Pasłęki w Km 15+843÷15+969

Braniewo, dnia 08.07.2015 r. Śl.6341.27.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o wybudowanie stawu na dz. nr 26/3 w miejscowości Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 08.07.2015 r. Śl.6341.22.2015 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnebo na pobór wód w m. Żelazna Góra gm. Braniewo

Braniewo, dnia 03.07.2015 r. Śl.6341.16.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: zabudowę wyrwy w lewym brzegu rzeki Pasłęki w Km 15+858+15+960 oraz wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Pasłęki w Km 15+843+15+968

Braniewo, dnia 23.06.2015 r. Śl.6341.27.2015 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu (bezodpływowego) na dz. nr 26/3 w m. Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 22.06.2015 r. Śl.6341.22.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Nowe Sadłuki i wykonanie urządzenia wodnego- wylotu

Braniewo, dnia 17.06.2015 r. Śl.6341.21.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych -studni nr 1, 3 i 4 na ujęciu wód podziemnych w Rogitach

Braniewo, dnia 16.06.2015 r. Śl.6341.23.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu widokowego nad Jeziorem Pierzchalskim na dz. nr 270 i 137 obręb Chruściel

Braniewo, dnia 16.06.2015 r. Śl.6341.20.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu terminalu przeładunkowo-magazynowego na dz. 304/2 obręb Rusy

Braniewo, dnia 15.06.2015 r. Śl.6341.19.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczlni na terenie terminalu przeładunkowo-magazynowego na dz. nr 304/2 obręb Rusy

Braniewo, dnia 15.06.2015 r. Śl.6341.18.2015 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - studni 1, 3 i 4 na ujęciu wód podziemnych w Rogitach

Braniewo, dnia 08.06.2015 r. Śl.6341.23.2015 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Nowe Sadłuki do rowu dz. nr 24/2 obręb Wielkie Wierzno

Braniewo, dnia 02.06.2015 r. Śl.6341.21.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wybudowanie pomostu widokowego nad Jeziorem Pierzchalskim

Braniewo, dnia 02.06.2015 r. Śl.6341.20.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegu rzeki Banówka

Braniewo, dnia 01.06.2015 r. Śl.6330.3.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 30.05.2015 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terminalu przeładunkowo-magazynowegona dz. 304/2 obręb Rusy

Braniewo, dnia 27.05.2015 r. Śl.6341.19.2015 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni na terminalu przeładunkowo-magazynowym dz. 304/2 obręb Rusy

Braniewo, dnia 27.05.2015 r. Śl.6341.18.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe pod dnem kanału portowego w porcie Pasłęka

Braniewo, dnia 25.05.2015 r. Śl.6341.39.2014.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Banówka położonej w obrębie Posady

Braniewo, dnia 19.05.2015 r. Śl.6330.3.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenieo ustalenie linii brzegu rzeki Lipówka na odcinku granicy z działką nr 201 obręb Świętochowo gm. Braniewo

Braniewo, dnia 20.04.2015 r. Śl.6330.2.2015 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin składania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Sawity płynącej przez działkę 98 obręb Piotrowiec

Braniewo, dnia 14.04.2015 r. Śl.6330.1.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o o ustalenie linii brzegu rzeki Lipówka na odcinku z działką nr 201 obręb Świętochowo

Braniewo, dnia 08.04.2015 r. Śl.6330.2.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W załączeniu treść ogłoszeń o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Kopernika

Braniewo, dnia 31.03.2015 r. Śl.6341.8.2015  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 30.03.2015 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu terminali: przeładunku, mieszania i pakowania nawozów sztucznych oraz przeładunku gazu LPG

Braniewo, dnia 25.03.2015 r. Śl.6341.7.2015 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, upłynął termin składania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na działce nr 26/3 w m. Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 24.03.2015 r. Śl.6341.9.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegu rzeki Sawity płynącej przez działkę 98 obręb Piotrowiec

Braniewo, dnia 24.03.2015 r. Śl.6330.1.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Informacja Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku o składnikach majątku do bezpłatnego przekazania lub odsprzedaży.

Działając zgodnie z Uchwałą nr 10/07 Zarządu Powiatu  Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku i Uchwałą zmieniającą nr 322/13 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie  instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do Kanału Kopernika

Braniewo, dnia 18.03.2015 r. Śl.6341.8.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terminali: przeładunku, mieszania i pakowania nawozów sztucznych oraz przeładunku gazu LPG

Braniewo, dnia 09.03.2015 r. Śl.6341.7.2015 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej linii napowietrznej nad rzeka Pasłęką

Braniewo, dnia 24.02.2015 r. Śl.6341.4.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z browaru

Braniewo, dnia 03.02.2015 r. Śl.6341.2.2015  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Baranówka gm. Frombork

Braniewo, dnia 14.01.2015 r. Śl.6341.62.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia w m. Piotrowiec do rzeki Banówki

Braniewo, dnia 08.01.2015 r. Śl.6341.59.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Banówki oraz wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym R-G w Białczynie

Braniewo, dnia 18.12.2014 r. Śl.6341.61.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnegona odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Baranówka gm. Frombork oraz na wykonanie urządzenia wodnego

Braniewo, dnia 17.12.2014 r. Śl.6341.62.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegowej rzeki Bauda-część działki 8/2 obręb Biedkowo na odcinku z działką nr 20/10 obręb Biedkowo gmina Frombork

Braniewo, dnia 16.12.2014 r. Śl.6330.5.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Piotrowiec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 09.12.2014 r. Śl.6341.59.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegowej rzeki Wałsza oznaczonej jako działka nr 173 obręb Łajsy na odcinku granicy z działką nr 222/1 obręb Łajsy gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 02.12.2014 r. Śl.6330.4.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na działkach nr 233/2i 235/1 obręb Lelkowo

Braniewo, dnia 25.11.2014 r. Śl.6341.56.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rurociągiem kanalizacji sanitarnej cieku naturalnego Gołuba w km 0+720

Braniewo, dnia 24.11.2014 r. Śl.6341.57.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 21.11.2014 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Pieniężnie

Braniewo, dnia 18.11.2014 r. Śl.6341.55.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z warsztatu napraw samochodów oraz myjni samochodowej

Braniewo, dnia 04.11.2014 r. Śl.6341.53.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 03.11.2014 [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w Pieniężnie

Braniewo, dnia 04.11.2014 r. Śl.6341.46.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wpdnoprawnego na pobór wód z ujęcia w m. Gronówko gm. Braniewo

Braniewo, dnia 29.10.2014 r. Śl.6341.52.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 28.10.2014 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Pieniężno

Braniewo, dnia 24.10.2014 r. Śl.6341.55.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na dz. nr 233/2 i 235/1 obręb Lelkowo gmina Lelkowo

Braniewo, dnia 24.10.2014 r. Śl.6341.56.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zarządzenie Nr 4/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie z dnia 21-10-2014r. w sprawie ustalenia w roku 2014 dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

PINB0001/4/2014ZARZĄDZENIE NR 4 /2014Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewiez dnia 21.10.2014r.w sprawie ustalenia w 2014r. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotęNa podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w m. Gronówko gm. Braniewo oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody

Braniewo, dnia 16.10.2014 r. Śl.6341.52.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego w miejscowości Pieniężno

Braniewo, dnia 09.10.2014 r. Śl.6341.46.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi..."

Starosta Braniewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Szyleny

Braniewo, dnia 02.10.2014 r. Śl.6341.44.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na działce nr 26/3 w miejscowości Różaniec, gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 23.09.2014 r. Śl.6341.19.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z remontowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żelaznej Górze na dz. nr 187/1

Braniewo, dnia 16.09.2014 r. Śl.6341.40.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w km 10+467 drogi wojewódzkiej nr 506 k/m Stare Siedlisko na rzece Dzikówka

Braniewo, dnia 15.09.2014 r. Śl.6341.38.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 12.09.2014 [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego o nazwie R-A

Braniewo, dnia 12.09.2014 r. Śl.6341.36.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 09.09.2014 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem elektroenergetycznym pod dnem kanału portowego w porcie Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 03.09.2014 r. Śl.6341.39.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę przepustu w km 10+467 drogi wojewódzkiej nr 506 k/m Stare Siedlisko na rzece Dzikówka

Braniewo, dnia 03.09.2014 r. Śl.6341.38.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego pod nazwą

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr  234,  poz. 1536 z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o przeniesienie praw i obowiązków z decyzji dotyczących "Małej Elektrowni Wodnej na rzece Głębock" w m. Młynowo

Braniewo, dnia 23.07.2014 r. Śl.6341.34.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.190 § 1 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Miłakówki w km 4+420 oraz rzeki Ławia w km 8+210 i w km 6+870

Braniewo, dnia 21.07.2014 r. Śl.6341.33.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 18.07.2014 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego na terenie Browaru w Braniewie

Braniewo, dnia 17.07.2014 r. Śl.6341.30.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 15.07.2014 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków z browaru w Braniewie

Braniewo,10.07.2014 r. Śl.6341.32.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 09.07.2014 r. upłynął [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Braniewie ścieków przemysłowych z browaru

Braniewo, dnia 02.07.2014 r. Śl.6341.32.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru w Braniewie do rzeki Pasłęki

Braniewo, dnia 02.07.2014 r. Śl.6341.31.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód przez Browar Namysłów-Zakład Produkcyjny w Braniewie

Braniewo, dnia 02.07.2014 r. Śl.6341.30.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i budowę przepustu w km 30+700 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 Elbląg-Braniewo

Braniewo, dnia 01.07.2014 r. Śl.6341.26.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 30.06.2014 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i budowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 504 Elbląg-Braniewo

Braniewo, dnia 17.06.2014 r. Śl.6341.26.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Ustawy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111009 n w m. Płoskinia

Braniewo, dnia 16.06.2014 r. Śl.6341.25.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszczęciu w dniu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Pasłęki

Braniewo, dnia 29.05.2014 r. Śl.6341.20.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w m. Białczyn gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 29.05.2014 r. Śl.6341.18.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Dzikówka w km 18+750 (dz. nr 28 obręb Karwiny gm. Wilczęta)

Braniewo, dnia 21.05.2014 r. Śl.6341.17.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rzeki Pasłęki w km 54+280 oraz rzeki Strugi w km 1+290

Braniewo, dnia 15.05.2014 r. Śl.6341.15.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego hodowlanego na działce nr 26/3 w miejscowości Różaniec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 14.05.2014 r. Śl.6341.19.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Biebrza w hm 19+040 dz. nr 328 obręb Wola Lipowska

Braniewo, dnia 13.05.2014 r. Śl.6341.16.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków i urządzenia wodnego w m. Białczyn na dz. nr 4/46 obręb Białczyn gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 12.05.2014 r. Śl.6341.18.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wałsza w km 22+950 na dz. nr 73/1obręb Pieniężno

Braniewo, dnia 05.05.2014 r. Śl.6341.14.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem naturalnego cieku Narusa w km 2+800 obręb Krzyżewo

Braniewo, dnia 23.04.2014 r. Śl.6341.11.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Dzikówka w km 18+120 na dz. nr 25 obręb Karwiny

Braniewo, dnia 23.04.2014 r. Śl.6341.10.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Dzikówka w km 4+660 działka nr 208/4 obręb Stare Siedlisko

Braniewo, dnia 15.04.2014 r. Śl.6341.8.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin składania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej rzeki Warna działka nr 90/1 z częścią działki nr 96 obręb Łajsy

Braniewo, dnia 10.04.2014 r. Śl.6330.1.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. wraz z niezbędna infrastrukturą w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej

   Braniewo, dnia 31.03.2014 r. znak sprawy: Ab.6740.19.2014 Z a w i a d o m i e n i e  o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o   Zawiadamia się zgodnie z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Zalewu Wiślanego wód z polderu za pomocą istniejącej stacji pomp nr 3 Nowa Pasłęka, gm . Braniewo

Braniewo, dnia 24.03.2014 r. Śl.6341.7.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Pasłęki wód z polderu za pomocą stacji pomp nr 4 Młoteczno gm. Braniewo

Braniewo, dnia 24.03..2014 r. Śl.6341.6.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie linii brzegowej rzeki Warna-działka nr 90/1 z częścią działki nr 96 obręb Łajsy gm Pieniężno

Braniewo, dnia 18.03.2014 r. Śl.6330.1.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: budowę mostu na rzece Pasłęce, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych oraz ich odprowadzenie do rzeki

Braniewo, dnia 27.02.2014 r. Śl.6341.33.2013.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia poprzecznego pod dnem rzeki Bauda w km 18-090

Braniewo, dnia 24.02.2014 r. Śl.6341.3.2014  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych oraz ich odprowadzenie do rzeki Pasłęki

Braniewo, dnia 10.02.2014 r. Śl.6341.33.2013.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia na terenie Elektrowni Wodnej Pierzchały

Braniewo, dnia, 05.02.2014 r. Śl.6341.2.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód-studni nr 3 w m. Szyleny

Braniewo, dnia 25.11.2013 r. Śl.6341.32.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznegoNa podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.  Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z późn.zm.)STAROSTA [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód-studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Szyleny

Braniewo, dnia 31.10.2013 r. Śl.6341.32.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabezpieczenia brzegu prawego i lewego rzeki Pasłęki w m. Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 21.10.2013 r. Śl.6341.30.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonej oraz hali magazynowo-produkcyjnej w Grodziu obręb Wola Lipowska

Braniewo, dnia 27.09.2013 r. Śl.6341.28.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 26.09.2013 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabezpieczeń brzegu prawego i lewego rzeki Pasłęka

Braniewo, dnia 26.09.2013 r. Śl.6341.30.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy ul. Królewieckiej 64 w Braniewie

Braniewo, dnia 26.09.2013 r. Śl.6341.27.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie modernizacji zamknięcia jazu w Elektrowni Wodnej w Braniewie

  Braniewo, dnia 20.09.2013 r. Śl.6341.25.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonej i hali magazynowo-produkcyjnej w Grodziu

Braniewo, dnia 16.09.2013 r. Śl.6341.28.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie modernizacji jazu w Elektrowni Wodnej w Braniewie

Braniewo, dnia 01.08.2013 r. Śl.6341.25.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej rzeki Lipówka na dz. 157obręb Zakrzewiec

Braniewo, dnia 23.07.2013 r. Śl.6330.4.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej rzeki Lipówka na dz. 23/3 obręb Wola Lipowska

Braniewo, dnia 23.07.2013 r. Śl.6330.3.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin składania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej w Nowicy gm. Wilczęta

Braniewo, dnia 15.07.2013 r. Śl.6341.21.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 09.07.2013 r. [...]

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Braniewskiego

Braniewo, dnia 03.07.2013 r. Zk.7135.14.2013 Zaproszenie do składania ofert Na podstawie art 130 a ust. 5c, 5f oraz 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 1137) Starostwo Powiatowe w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Szkole Podstawowej w Nowicy gm. Wilczęta

Braniewo, dnia 28.06.2013 r. Śl.6341.21.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej rzeki Lipówka przebiegającej przez przez działkę nr 157 położoną w obrębie Zakrzewiec, gm. Braniewo

Braniewo, dnia 28.06.2013 r. Śl.6330.4.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej rzeki Lipówka przebiegającej przez działkę nr 23/3 położoną w obrębie Wola Lipowska, gm. Braniewo

Braniewo, dnia 28.06.2013 r. Śl.6330.3.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada gm. Frombork

Braniewo, dnia 20.06.2013 r. Śl.6341.19.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo gm. Frombork

Braniewo, dnia 20.06.2013 r. Śl.6341.18.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że 19.06.2013 r. upłynął [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegowej rzeki Tatar (dz. nr 27 ark. 3 położona w obrębie Spędy, gmina Wilczęta, powiat braniewski), na odcinku granicy z działkami nr 34/6 i 34/7.

Braniewo, dnia 13.06.2013 r. Śl.6330.2.2013  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że  upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnień prawego brzegu rzeki Pasłęki w miejscowości Braniewo.

Braniewo, dnia 12.06.2013 r. Śl.6341.12.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 11.06.2013 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Biedkowo -Osada gm. Frombork

Braniewo, dnia 03.06.2013 r. Śl.6341.19.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Drewnowo gm. Frombork

Braniewo, dnia 03.06.2013 r. Śl.6341.18.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu wędkarskiego na rzece Pasłęce w m. Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 28.05.2013 r. Śl.6341.17.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na rzece Pasłęce

Braniewo, dnia 28.05.2013 r. Śl.6341.16.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu wędkarskiego na rzece Pasłęce

Braniewo, dnia 28.05.2013 r. Śl.6341.15.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu wędkarskiego na rzece Pasłęce na odcinku od km 0+480 do km 0+535 brzeg lewy Sporządziła: Inspektor Anna Krasuń

Braniewo, dnia 28.05.2013 r. Śl.6341.14.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu wędkarskiego na rzece Pasłęce na odcinku od km 0+480 do km 0+535 brzeg lewy

Braniewo, dnia 28.05.2013 r. Śl.6341.13.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia prawego brzegu rzeki Pasłęki

Braniewo, dnia 24.05.2013 r. Śl.6341.12.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Tatarki

Braniewo, dnia 23.05.2013 r. Śl.6330.2.2013  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Płoskinia

Braniewo, dnia 15.05.2013 r. Śl.6341.9.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Grodzie 14-500 Braniewo.

Braniewo, dnia 10 maja 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.57.2013 Z a w i a d o m i e n i e  o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o   Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Płoskinia

Braniewo, dnia 26.04.2013 r. Śl.6341.9.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej pomiędzy dz. nr 153 obręb Zakrzewiec, a rzeka Biebrza oznaczoną jako dz. nr 283 obręb Szyleny

Braniewo, dnia 26.04.2013 r. Śl.6330.1.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 25.04.2013 r. upłynął [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej Młoteczno-Zgoda gmina Braniewo.

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego        Braniewo, dnia 22 kwietnia 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.1.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej Młoteczno-Zgoda.

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego        Braniewo, dnia 25 marca 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.1.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rzeki Dzikówki siecią kanalizacji tłocznej

Braniewo, dnia 03.12.2012 r. Śl.6341.55.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Krasnolipie

ZAWIADOMIENIEo wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznegoNa podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.  Dz.U. z 2010r.Nr 193 poz.1287 z późn.zm. )STAROSTA BRANIEWSKIzawiadamia, że [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory ... we wsi Cieszęta, gmina Pieniężno

Braniewo, dnia 15 listopada 2012r.  Ab.6740.189.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej pod rzeką Pasłęką na działce nr 2 obręb Nowa Pasłęka

Braniewo, dnia 06.11.2012 r. Śl.6341.39.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administacyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej pod rzeką Pasłęka na działcenr 3/5 obręb Braniewo 4

Braniewo, dnia 06.11.2012 r. Śl.6341.38.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej pod rzeką Pasłęką na działce nr 3/4 obręb Braniewo 4

Braniewo, dnia 06.11.2012 r. Śl.6341.37.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Braniewo, dnia 31 października 2012 r.Znak sprawy Ab.6740.148.2012OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem pod dnem rzeki Pasłęki w km 8+780

Braniewo, dnia 17.10.2012 r. Śl.6341.41.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia wodnoprawnego

Braniewo, dnia 01.10.2012 r. Śl.6341.32.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się w na terenie Elektrowni Wodnej Pierzchały

Braniewo, dnia 06.09.2012 r. Śl.6341.33.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Wystawienniczo-Handlowo-Magazynowego - hala nr 1 w m. Gronowo

Braniewo, dnia 27.08.2012 r.znak sprawy: Ab.6740.102.2012Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi w ciągu drogi gminnej ... Młoteczno-Zgoda..."

Obwieszczenie Starosty BraniewskiegoBraniewo, dnia  22 sierpnia 2012 r.Ab.6740.216.2011/2012OBWIESZCZENIEZgodnie z art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej Radziejewo - Lechowo wraz z przyłączami

Braniewo, dnia 14.08.2012 r.znak sprawy: Ab.6740.123.2012Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Przebędowo gm. Lelkowo

Braniewo, dnia 07.08.2012 r. Śl.6341.32.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działką nr 213/1 obręb Żugienie, a rzeką Struga Żugienie oznaczoną jako działka nr 214 obręb Żugienie.

Braniewo, dnia 02.08.2012 r. Śl.6330.3.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 01.08.2012 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działką nr 213/1 obręb Żugienie, a rzeką Struga Żugienie oznaczoną jako działka nr 214 obręb Żugienie.

Braniewo, dnia 20.07.2012 r. Śl.6330.3.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody w rowie R-5 w miejscowości Karwiny

Braniewo, dnia 02.07.2012 r. Śl.6341.27.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Starosty Braniewskiego z dnia 01.06.2005 r. nr Śl-6223/1/7/05 udzielonego Gminie Wilczęta

Braniewo, dnia 15.06.2012 r. Śl.6341.17.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Braniewskiego z dnia 20.08.2002 r. Nr Śl-6223/1/4/02

Braniewo, dnia 30.05.2012 r. Śl.6341.22.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego art. 134 ust. 2 ustawy [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie Powiatowego Centrum Medycznego przy ul. Moniuszki 13

Braniewo, dnia 29.05.2012 r. Śl.6341.19.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 28.05.2012 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą wewnętrznej kanalizacji deszczowej do rzeki Żugienie

Braniewo, dnia 23.05.2012 r. Śl.6341.18.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 22.05.2012 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Elbląskiego nr OŚ-VIII-7211/8/91 z dnia 26.04.1991 r. oraz z decyzji Starosty Braniewskiego nr Śl-6223/2/3/03 z dnia 22.12.2003 r.

Braniewo, dnia 21.05.2012 r. Śl.6341.21.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.190 § 1 Prawo ochrony [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Fermy Krów Mlecznych w Młotecznie od Kanału Obcych Wód

Braniewo, dnia 18.05.2012 r. Śl.6341.15.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 17.05.2012 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie Powiatowego Centrum Medycznego przy ul. Moniuszki 13

Braniewo, dnia 15.05.2012 r. Śl.6341.19.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Fermy Krów Mlecznych w Młotecznie od Kanału Obcych Wód

Braniewo, dnia 04.05.2012 r. Śl.6341.15.2012  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki Bauda w km 7+245 dz. nr 8/2 obręb Biedkowo siecią kanalizacji tłoczne

Braniewo, dnia 04.05.2012r. Śl.6341.13.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Informacja o terminach posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Przewodniczący Komisji Konkursowej Artur Zieliński informuje, ze posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu betonowego na rzece Ławka w miejscowości Ławki w km 0+020 na działce nr 134, 141 i 130 obręb Ławki w związku z przebudową drogi gminnej

Braniewo, dnia 20.04.2012r. Śl.6341.12.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 18.04.2012 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Grzechotki oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach .

Braniewo, dnia 17.04.2012 r. Śl.6341.10.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie Drogowego Przejścia Granicznego Grzechotkach gmina Braniewo

Braniewo, dnia 17.04.2012 r. Śl.6341.9.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działka]ą nr 244 obręb Nowica, a rzeką Dzikówką oznaczona jako działka nr 258 obręb Nowica

Braniewo, dnia 10.04.2012 r. Śl.6330.2.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 06.04.2012 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Grzechotki oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Omaza

Braniewo, dnia 29.03.2012 r. Śl.6341.10.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie Drogowego przejścia Granicznego w Grzechtkach gm. Braniewo

Braniewo, dnia 29.03.2012 r. Śl.6341.9.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działką nr 244 obręb Nowica, a rzeką Dzikówką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 258 obręb Nowica

Braniewo, dnia 26.03.2012 r.Śl.6330.2.2012ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia o wszczęciu w dniu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Braniewo, dnia 26.03.2012 r.Śl.6341.7.2012ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 20.03.2012 r. upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Braniewo, dnia 28.02.2012 r.Śl.6341.7.2012ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o wszczęciu w dniu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działką nr 97/1 obręb Łozy stanowiącą wody rzeki Długobór, a działką przyległą nr 46 obręb Łozy.

Braniewo, dnia 27.02.2012 r.Śl.6330.1.2012ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 22.02.2012 r. upłynął termin składania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Biebrzy w hm 27+110 siecią wodociągową w związku z inwestycją "Wodociąg PE 90 Wola Lipowska-Mikołajewo z przyłączami"

Braniewo, dnia 15.02.2012r.Śl.6341.4.2012ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 14.02.2012 r. upłynął termin [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegowej pomiędzy działką nr 97/1 obręb Łozy stanowiącą wody rzeki Długobór, a działką przyległą nr 46 obręb Łozy

Braniewo, dnia 10.02.2012 r.Śl.6330.1.2012ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegoStarosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy Prawo wodne zawiadamia o wszczęciu w dniu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Gronowo gm. Braniewo do rowu melioracji szczegółowej „B” leżącego w zlewni rzeki Gołuby

Braniewo, dnia 08.02.2012 r. Śl.6341.3.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 07.02.2012 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Gronowo gm Braniewo oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracji wodnych szczegółowych

Braniewo, dnia 08.02.2012 r. Śl.6341.2.2012 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 07.02.2012 r. [...]

Informacja o szkoleniu dla III sektora

Informacja o szkoleniu dla III sektoraW dniu 16.02.2012 r., w godzinach  13 -14 zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie przedstawicieli sektora pozarządowego na spotkanie szkoleniowe. Celem tego spotkania  jest [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo gm. Braniewo do rowu melioracji szczegółowej „B” leżącego w zlewni rzeki Gołuby.

Braniewo, dnia 30.01.2012 r. Śl.6341.3.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Gronowo gm Braniewo oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracji wodnych szczegółowych

Braniewo, dnia 30.01.2012 r. Śl.6341.2.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na części działki nr 1/4 obręb 3 miasta Pieniężno

Braniewo, dnia 23.01.2012 r. Śl.6341.1.2012  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 20.01.2012 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na części działki nr 1/4 obręb 3 miasta Pieniężno

Braniewo, dnia 12.01.2012 r. Śl.6341.1.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Lechowo gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 27.12.2011 r. Śl.6341.44.2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Piotrowiec gm. Pieniężno

Braniewo, dnia 27.12.2011 r. Śl.6341.43.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie wiertni Rogity -1 działka nr 61/2 obręb Rogity gm. Braniewo

Braniewo, dnia 22.12.2011 r. Śl.6341.42.2011  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 20.12.2011 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę trzech kładek dla ruchu nad rzeką Lipówką oraz na wykonanie wylotów urządzeń do wprowadzania wody deszczowej z dachu do rzeki Lipówki

Braniewo, dnia 22.12.2011 r. Śl.6341.40.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 20.12.2011 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód na potrzeby wiertni Rogity-1-studni nr 1 i studni nr 2 na działce nr 61/2 obręb Rogity, gm. Braniewo

Braniewo, dnia 19.12.2011 r. Śl.6341.41.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 16.12.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę trzech kładek dla ruchu nad rzeką Lipówką oraz na wykonanie wylotów urządzeń do wprowadzania wody deszczowej z dachu do rzeki Lipówki

Braniewo, dnia 12.12.2011 r. Śl.6341.40.2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego znajdującego się na terenie wiertni Rogity -1 działka nr 61/2 obręb Rogity gm. Braniewo

Braniewo, dnia 08.12.2011 r. Śl.6341.42.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Decyzja nr 212/2011 z dnia 06.12.2011 r o pozwoleniu na budowę stacji przeładunkowej odpadów z budową myjni samochodowej w Braniewie.

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód na potrzeby wiertni Rogity-1-studni nr 1 i studni nr 2 na działce nr 61/2 obręb Rogity, gm. Braniewo

Braniewo, dnia 05.12.2011 r. Śl.6341.41.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo wodne o [...]

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

W dniu 3 listopada 2011 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 209. poz 1244). W związku ze zmianami w [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kabla SN 30 kV z kablem światłowodowym pod dnem rzeki Banówka w km 40+460

Braniewo, dnia 04.11.2011 r. Śl.6341.32.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w miejscowości Dąbrowa gmina Płoskinia

Braniewo, dnia 03.11.2011 r. Śl.6341.31.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 31.10.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w miejscowości Dąbrowa gmina Płoskinia

Braniewo, dnia 21.10.2011 r. Śl.6341.31.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego na działce nr 3/1 obręb 1 w Braniewie oraz na wykonanie urządzenia wodnego

Braniewo, dnia 18.10.2011 r. Śl.6341.30.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 17.10.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego na działce nr 3/1 obręb 1 w Braniewie oraz na wykonanie urządzenia wodnego

Braniewo, dnia 07.10.2011 r. Śl.6341.30.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terminalu przeładunkowego dz. nr 304/2 obręb Rusy oraz na wykonanie urządzenia wodnego-wylotu nr 3 i 4

Braniewo, dnia 07.10.2011 r. Śl.6341.23.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że upłynął termin [...]

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIEStarosty Braniewskiego z dnia 4 października 2011 rokuw sprawie zgłaszania kandydatów powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnychNa podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terminalu przeładunkowego dz. nr 304/2 obręb Rusy oraz na wykonanie urządzenia wodnego-wylotu nr 3 i 4

Braniewo, dnia 12.09.2011 r. Śl.6341.23.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo wodne o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zamkniętego jednostki wojskowej w Chruścielu

Braniewo, dnia 01.07.2011 r. Śl.6341.14.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 30.06.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Lipowina gm. Braniewo

Braniewo, dnia 28.06.2011 r. znak sprawy: Ab.6740.94.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: budowę mostu objazdowego na rzece Pasłęce, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych i odprowadzenie

Braniewo, dnia 29.06.2011 r. Śl.6341.15.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 28.06.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zamkniętego jednostki wojskowej w Chruścielu

Braniewo, dnia 21.06.2011 r. Śl.6341.14.2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: budowę mostu objazdowego na rzece Pasłęce, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych i odprowadzenie.

Braniewo, dnia 15.06.2011 r. Śl.6341.15.2011  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 pkt 6 Prawo [...]

Decyzja nr 55/2011 o zatw. i pozw. na budowę

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo                                        Braniewo, dnia 09.05.2011r. (nazwa i adres organu wydającego [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Kompostowni pryzmowej osadów ściekowych w Braniewie

Braniewo, dnia 04.05.2011 r. Śl.6341.10.2011 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Starosta Braniewski na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że dnia 29.04.2011 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Kompostowni pryzmowej osadów ściekowych w Braniewie

Braniewo, dnia 20.04.2011 r. Śl.6341.10.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego    Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.127 ust 6 [...]

Zawiadomienie o wsczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy 10 elektrowni wiatrowych

Braniewo, dnia 14.04.2011 r. Ab.6740.12.2011 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij